Miljö

Merparten av de arbetsuppgifter som ingår städbranschen är förknippad med kemikalier och avfallsprodukter. Vi använder, i den mån det är möjligt, alltid miljövänliga produkter och kemikalier. Dessutom källsorterar vi givetvis allt avfall som genereras i samband med vårt arbete.

På Städföretaget AB försöker vi dessutom koordinera vårt bilåkande så att vi kan samåka i största möjlig utsträckning, för att minska våra bränslekostnader och värna om miljön.

Städföretaget miljösatsar!